دستورالعمل استفاده

صبح و شب بعد از پاکسازی روی پوست اطراف چشم بمالید. لوله را به آرامی فشار دهید، توپ فلزی را با حرکات دایره ای ملایم روی خطوط چشم بمالید.