دستورالعمل استفاده

قبل از هر بار استفاده خوب تکان دهید تا فازها مخلوط شوند. قبل از سشوار کشیدن، از فاصله ۱۵ سانتی متری به طور مساوی روی موهای مرطوب یا خشک شده اسپری کنید. قبل از استفاده از صاف کننده یا اتو فر کننده، دوباره روی نواحی خشک بمالید.