دستورالعمل استفاده

صبح و شب پس از پاکسازی، مقدار کمی از سرم را دور چشم و لب بمالید. به آرامی ماساژ دهید.