دستورالعمل استفاده

پس از پاکسازی، به طور سخاوتمندانه و یکنواخت روی صورت بمالید و از ناحیه چشم و دهان خودداری کنید. بگذارید ۱۰-۱۵ دقیقه روی پوست بماند. ماسک باقیمانده را به آرامی ماساژ دهید با یک دستمال نرم پاک کنید ولى نشوئید. در صورت لزوم ۱-۲ بار در هفته استفاده کنید. ساشه برای ۲ بار استفاده کافی است.