دستورالعمل استفاده

پس از پاکسازی، به طور سخاوتمندانه و یکنواخت روی صورت بمالید و از ناحیه چشم و دهان خودداری کنید. بگذارید ۱۰-۱۵ دقیقه بماند تا ماسک خشک شود. سپس با آب گرم فراوان بشویید. در صورت لزوم ۱-۲ بار در هفته استفاده کنید. ساشه برای ۲ بار استفاده کافی است.