دستورالعمل استفاده

۱. ماسک ورقه ای را بردارید و روی صورت تمیز خود قرار دهید.
۲. بگذارید ۱۵ دقیقه بماند و ماسک را بردارید.
۳. به آرامی باقی مانده را ماساژ دهید.
ماسک قابل استفاده مجدد نیست بلافاصله پس از باز کردن کیسه استفاده کنید!