دستورالعمل استفاده

کیسه باز نشده را قبل از استفاده ورز دهید. پس از تمیز کردن صورت، ماسک را در یک لایه نازک تقریباً ۲ میلی متری و به طور یکنواخت روی صورت بمالید و از ناحیه چشم و دهان خودداری کنید. اگر مقدار بیشتری اعمال کنید، ممکن است زمان خشک شدن بیشتر شود. بگذارید ۱۰-۱۵ دقیقه بماند سپس ماسک خشک شده را از کناره ها به سمت وسط جدا کنید. باقیمانده آن را با آب ولرم بشویید و صورت خود را با دستمال نرم خشک کنید. در صورت لزوم ۳ بار در هفته استفاده کنید. بسته برای ۲ بار استفاده کافی است.