دستورالعمل استفاده

قبل از استفاده خوب تکان دهید! پس از تمیز کردن صورت، ماسک را به طور یکنواخت روی صورت بمالید و از ناحیه چشم و دهان خودداری کنید. اگر مقدار بیشتری اعمال کنید، ممکن است زمان خشک شدن بیشتر شود. بگذارید ۱۰-۱۵ دقیقه بماند سپس ماسک خشک شده را از کناره ها به سمت وسط جدا کنید. باقیمانده آن را با آب ولرم بشویید و صورت خود را با دستمال نرم خشک کنید و کرم بزنید. در صورت لزوم تا ۳ بار در هفته استفاده کنید.