دستورالعمل استفاده

ماسک هاى جورابى را با قیچی در امتداد خط مشخص شده باز کنید. جوراب ها را بپوشید و با نوار چسب موجود در ماسک ببندید. بگذارید ماسک به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست بماند. توجه: خطر لیز خوردن! برای اطمینان از حرکت ایمن، پوشیدن جوراب های ضد لغزش روى ماسک جورابى را توصیه می کنیم. جوراب ها را بردارید. سپس باقیمانده ماسک را می توان ماساژ داد یا شست. پاهای خود را کاملا بشویید و خشک کنید. سپس با یک کرم مراقبت از پاهای خود مراقبت کنید. این محصول یکبار مصرف مى باشد.