دستورالعمل استفاده

۱.پاهای خود را کاملا بشویید و خشک کنید.
۲. ماسک هاى جورابى را با قیچی در امتداد خط مشخص شده باز کنید.
۳. ماسک هاى جورابى را بپوشید و با نوار چسب موجود در ماسک آن را ببندید تا ژل به بیرون نشت نکند. بعد از اتمتم بستن, دست ها را کاملا بشویید. بسته به درجه سفتى پینه، ماسک را به مدت ۳۰-۶۰ دقیقه بگذارید. از این زمان تجاوز نکنید. توجه: خطر لیز خوردن هنگام دویدن! برای اطمینان از حرکت ایمن، پوشیدن جوراب های ضد لغزش روى ماسک هاى جورابى را توصیه می کنیم.
۴. سپس ماسک هاى جورابى را بردارید و پاهای خود را کاملا با صابون ملایم بشویید. پاهای خود را خشک کنید. سپس با یک کرم مراقبت از پاهای خود مراقبت کنید. پس از ۲-۷ روز، فرآیند لایه برداری شروع می شود که تا ۱۴ روز ادامه دارد و در طی آن پینه اضافی پوست کنده شده و پوست بدون پینه ظاهر می شود. روزانه به پاهای خود کرم بزنید. این محصول یکبار مصرف مى باشد.