دستورالعمل استفاده

۱. پدهای چشم را از کیس خارج کنید.

۲. پدها را روی پوست تمیز شده مستقیماً زیر چشم قرار دهید.

۳. بگذارید ۱۵-۲۰ دقیقه بماند. پدهای چشم را بردارید و باقیمانده را ماساژ دهید.