دستورالعمل استفاده

زمان: در صورت لزوم پس از شستشو صورت.
کجا: روی بینی. همچنین برای پیشانی و چانه مناسب است.
روش: ۱. بینی را مرطوب کنید. نوار را با دست های تمیز و خشک از روی فویل بردارید. ۲. نوار را روی بینی خود قرار دهید و به آرامی فشار دهید. ۳. بگذارید ۱۰-۱۵ دقیقه بماند. سپس به آرامی آن را از کناره جدا کنید. باقی مانده چسب روی بینی خود را با آب ولرم فراوان بشویید.

اگر پوست شما به لکه ها یا ماسک های لایه بردار حساس است و اگر آفتاب سوختگی یا تحریکات پوستی دارید از نوارها استفاده نکنید. حداقل ۳ روز بین هر دفعه استفاده از چسب فاصله بگذارید. از تماس محصول با لباس خودداری کنید زیرا چسب ممکن است رنگ پس دهد. اگر برداشتن نوارها دشوار است، آنها را با آب فراوان مرطوب کرده و با احتیاط جدا کنید.