دستورالعمل استفاده

صبح و شب روی پوست مرطوب مالیده و با کمی آب تا کف کند. به آرامی ماساژ دهید. از ناحیه چشم دوری کنید. با آب ولرم بشویید.