دستورالعمل استفاده

درپوش کپسول را بچرخانید یا قطع کنید. پس از پاکسازی، کنسانتره را با نوک انگشتان خود به صورت، گردن و دکلته بمالید. به آرامی ماساژ دهید. استفاده منظم (صبح و عصر) توصیه می شود. محتویات کپسول برای یک بار مصرف کافی است.