دستورالعمل استفاده

درپوش کپسول را بچرخانید یا قطع کنید. پس از پاکسازی، کنسانتره را با نوک انگشتان خود دور چشم ها و در صورت لزوم روی سیاهی ها و گودى زیر چشم بمالید. به آرامی ماساژ دهید. استفاده منظم (صبح و عصر) توصیه می شود. محتویات کپسول برای یک بار مصرف کافی است.
این کپسول از لحاظ چشم پزشکى تست شده است.